ES projektai

Pradedamas įgyvendinti projektas UAB “Rio lindo” eksporto plėtra Nr.03.2.1-LVPA-K-801-05-0259

UAB "Rio Lindo" veikla: verslo dovanų kūrimas, gamyba bei verslo drabužių, uniformų modeliavimas, siuvimas. Šiose srityse yra didelė konkurencija, todėl bendrovei labai svarbu plėsti eksporto rinkas. Siekiant išplėsti eksporto rinkas buvo parengtas projektas UAB „Rio lindo“ eksporto plėtra. Projekto tikslas padidinti įmonės eksportą, tikslo bus siekiama 2019 – 2020 metais dalyvaujant 8 tarptautinėse parodose.

Projektą UAB “Rio lindo” eksporto plėtra vykdo UAB „Rio Lindo“. Projektas vykdomas be partnerių.

Projekto vykdymo biudžetas – 86 586,00 eurų, gauto finansavimo suma – 43 293,00 eurai.

Projekto įgyvenimo laikotarpis –  2019 m.  rugpjūtis - 2021 spalio 15d.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 priemonės „Naujos galimybės LT“ projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo.

 

 

Apie UAB „Rio Lindo“ vykdomą projektą kuriant kasdienio naudojimo produkcijos universalius dizainus

UAB „Rio Lindo“ pradeda įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuojamą projektą  „UAB „Rio Lindo“ naujas dizainas“. Bendrovė vykdo verslo dovanų kūrimo, gamybos ir jų mažmeninė prekybos bei verslo drabužių, uniformų modeliavimo, siuvimo pagal užsakymus ir jų mažmeninė prekybos veiklas. Projektu UAB "Rio Lindo" siekia sukurti universalius batų šaukšto su dėklu, kartoninio supamojo arkliuko, vazono, priklijuojamos staltiesės, pončo nuo lietaus dizainus, funkciškai pritaikytus asmenų su negalia, senyvo amžiaus žmonių, kitų socialiai pažeidžiamų grupių asmenų poreikiams patenkinti, kartu patenkinant aukštus estetinius standartus, atitinkančius dominuojančias mados tendencija. Naujas dizainas prisidės mažinant įvardytų tikslinių grupių diskriminaciją, didins jų savarankiškumą, savivertę, prisidės prie jų komforto kūrimo. Sėkmingai įgyvendinus projektą bendrovė sukurs universalius dizainus, kurie padės mažinti įvairių socialinių grupių atskirtį.

Projektą „UAB „Rio Lindo“ naujas dizainas“ vykdo UAB „Rio Lindo“. Projektas vykdomas be partnerių.

Projekto vykdymo biudžetas – 13 418,20 eurų, planuojamo gauti finansavimo suma – 8 050,90 eurų.

Projekto įgyvenimo laikotarpis –  2017 balandžio 26 d.  - 2018 m. balandžio 30 d.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-838 priemonės „Dizainas LT“.

 

 

Apie UAB „Rio Lindo“ vykdomą projektą kuriant keturių modelių parkų universalius dizainus

UAB „Rio Lindo“ pradeda įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuojamą projektą  „UAB „Rio Lindo“ dizainas visiems“.  Bendrovė vykdo verslo dovanų kūrimo, gamybos ir jų mažmeninė prekybos bei verslo drabužių, uniformų  modeliavimo, siuvimo pagal užsakymus ir jų mažmeninė prekybos veiklas. Projektu UAB "Rio Lindo" siekia sukurti universalius keturių modelių parkų dizainus, funkciškai pritaikytus asmenų su negalia, senyvo amžiaus žmonių, kitų socialiai pažeidžiamų grupių asmenų poreikiams patenkinti, kartu patenkinant aukštus estetinius standartus, atitinkančius dominuojančias mados tendencija. Naujas dizainas prisidės mažinant įvardytų tikslinių grupių diskriminaciją, didins jų savarankiškumą, savivertę, prisidės prie jų komforto kūrimo. Sėkmingai įgyvendinus projektą bendrovė sukurs universalius dizainus, kurie padės mažinti įvairių socialinių grupių atskirtį.

Projektą „UAB „Rio Lindo“ dizainas visiems“ vykdo UAB „Rio Lindo“. Projektas vykdomas be partnerių.

Projekto vykdymo biudžetas – 13 358,60 eurai, gauto finansavimo suma – 8015,16 eurų.

Projekto įgyvenimo laikotarpis –  2017 balandžio 26 d. – 2018  gegužės 31 d.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-838 priemonės „Dizainas LT“.

 

Apie UAB „Rio Lindo“ vykdomą projektą dalyvaujant tarptautinėse parodose užsienyje

UAB „Rio Lindo“ pradeda įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuojamą projektą  „Užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas“.  Bendrovė vykdo verslo dovanų kūrimo, gamybos ir jų mažmeninė prekybos bei verslo drabužių, uniformų  modeliavimo, siuvimo pagal užsakymus ir jų mažmeninė prekybos veiklas. Kaip yra žinoma, verslo dovanų bei drabužių  sferoje yra didelė konkurencija, todėl bendrovei labai svarbu plėsti eksporto rinkas ir didinti pardavimus. Dalyvavimas tarptautinėse parodose, pristatant įmonės gaminamą produkciją ir ieškant potencialių partnerių bus pagrindinis instrumentas įgyvendinant įmonės bendro ir lietuviškos kilmės produkcijos eksporto plėtros planus, padidins įmonės pardavimų pajamas. Šiems tikslams pasiekti įmonė planuoja dalyvauti 8 tarptautinėse parodose. Parodos atrinktos, remiantis ankstesnio dalyvavimo patirtimi, ekspertų vertinimais, jų statistiniais rodikliais. Sėkmingai įgyvendinus projektą bendrovė padidins savo eksporto pajamas, išlaikys esamas eksporto rinkas ir ras naujų eksporto rinkų, tai teigiamai atsilieps ir bendrai Lietuvos ekonomikai.

 Siekdama padidinti prekių eksportą esamose ir naujose rinkose UAB „Rio Lindo“ projekto įgyvendinimo metu vykdys savo gaminamų produkcijos pristatymus užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Bendrovė planuoja sudalyvauti 8 tarptautinėse laisvalaikio, namų dekoravimo, dovanų sferos parodose Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Suomijoje. Parodos atrinktos, remiantis ankstesnio dalyvavimo patirtimi, ekspertų vertinimais, jų statistiniais rodikliais.

Projektą „Užsienio partnerių paieška ir pardavimų užsienio rinkose didinimas“ vykdo UAB „Rio Lindo“. Projektas vykdomas be partnerių.

Projekto vykdymo biudžetas – 86 612,00 eurų, gauto finansavimo suma – 43 306,00 eurai.

Projekto įgyvenimo laikotarpis –  2016 m.  gegužė - 2018 m. vasaris.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 priemonės „Naujos galimybės LT“.

Šiame albume paveikslėlių nėra.